Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
PETRA31 Osuuskunta

Puhelin:
Osoite: PL 188, 01301 VANTAA
Sähköposti: info@petra31.fi
Y-tunnus: 3248818-6

2. Yleistä rekisteristä
PETRA31 Osuuskunta sitoutuu suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tällä tietosuojaselosteella kerromme asiakkaillemme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen PETRA31:n verkkopalveluita.

3. Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

1. Käyttäjän itsensä antamiin tietoihin (mm. jäseneksi hakeminen verkkosivuillamme, yhteydenottolomake)

2. Verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin tietoihin (sivujen toiminnan kannalta välttämättömät evästeet)

3. Analytiikan avulla johdettuihin tietoihin (analytiikan evästeet)

Kerättyjä tietoja ovat mm.

1. Käyttäjän itsensä antamia tai henkilön tunnistavia tietoja ovat tunnistamistiedot:

sähköposti, syntymäaika
yhteystiedot: osoite ja puhelinnumero
maksutiedot, mukaan lukien laskutustiedot

2. ja 3. Verkkopalveluiden käytöstä ja analytiikasta johdetut tiedot:

Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdettuja tietoja ovat verkkopalvelujemme käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteet tunnistetiedot oman analytiikkatyökalumme evästeistä johtamat tiedot.

Kerättyjen tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse. Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista vain jäseneksi hakemisen yhteydessä. Emme saa tai osta tietoja kolmansilta osapuolilta, emmekä myöskään luovuta tai myy tietoja kolmansille osapuolille.

Rekisteriä kerätään PETRA31 Osuuskunnan oikeutetun edun perusteella (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6:en 1. kohdan alakohdat a, c ja f).

4. Mihin minusta kerättyjä tietoja käytetään?

Jäsentietojen ylläpitämiseen, helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen, hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen, asiakaspalvelun ja verkkopalvelujemme kehittämiseen, analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin ja väärinkäytösten estämiseen.

Tietoja käsitellään asiakkaan ja PETRA31 Osuuskunnan väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

5. Miten tietojani säilytetään?
Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

PETRA31 Osuuskunta säilyttää asiakastietoja EU:n alueella. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

6. Kuka käsittelee tietojani?
Asiakastietoihin on pääsy vain tehtävään valtuutetuilla PETRA31 Osuuskunnan edustajilla ja verkkopalvelumme palvelintilan tarjoavan yrityksen työntekijällä. Edustajamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kullakin henkilöllä on pääsy asiakastietoihin vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiseksi välttämätöntä.

7. Kuinka kauan tietojani säilytetään?
Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa PETRA31 Osuuskunnan järjestelmistä. Poisto on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastietoja.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaiset ja turvalliset verkkopalvelut asiakkaillemme. Riittävien varmuuskopioiden ottaminen verkkopalvelujemme tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi.

8. Luovutetaanko tietojani kolmansille osapuolille?
Voimme luovuttaa välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille.

Jotkin verkkopalvelujemme toiminnon edellyttävät kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymistä. Tällaisia ovat esimerkiksi verkkosivuillemme upotetut Youtube-videot. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, mikäli tämä on lain puitteissa sallittua.

PETRA31 Osuuskunta huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

9. Käytetäänkö verkkopalveluissamme evästeitä?
PETRA31 Osuuskunnan verkkopalveluissa käytetään evästeitä (”cookies”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita verkkopalvelujemme toimintojen toteuttamiseen sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja suoratoistopalvelujemme mahdollistamiseen. Näihin toimintoihin evästeiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-24kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet uudelleen selaimen sen salliessa.

Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käyttämämme omalla palvelimellamme olevaa Google Analytics -työkalua. Työkalun (käyttämät tekniikat, kuten kuvapistetunnisteet ja evästeet, auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä toiminnot ja palvelut asiakkaitamme kiinnostavat. Käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka voidaan yhdistää asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona. Tunnisteiden voimassaoloaika on 30 s-24 kk.

10. Millaisia oikeuksia minulla on?
Asiakkaanamme sinulla on oikeus:

Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista.

Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä info@petra31.fi -sähköpostiosoitteeseen. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity. Pyynnön esittäjän on voitava todistaa henkilöllisyytensä.

Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

11. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?
Verkkopalvelujemme kehitystyön ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.

12. Keneen voin ottaa yhteyttä?
Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä info@petra31.fi -sähköpostiosoitteeseen.