Auttajalle

Mitä eroa on avustajalla ja tukihenkilöllä? Miten tulkkaus hoidetaan oikein? Mitä tekee maahanmuuttovirasto ja mitä hallinto-oikeus? Miten uskon aitous todistetaan? Tältä sivulta löydät vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jos sinulla on tilaisuus tuntea henkilö, joka on menossa ensimmäiseen kuulemiseen maahanmuuttovirastossa, hänen kanssaan kannattaa käydä läpi hänen tarinaansa kysellen tarkentavia kysymyksiä. On tärkeää, että hän osaa kertoa lähtemisensä syyt ja tapahtumien ajankohdat ja järjestyksen tarkasti. Voit auttaa häntä jäsentämään asiat omassa mielessään ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Nyt kun olet ymmärtänyt hänen kertomuksensa, voit itse kuulemisessa tarkkailla, osaako tulkki kääntää hänen kertomuksensa oikein. Kirjoita muistiin kaikki mikä, mielestäsi meni väärin. Kuulemisessa on taukoja, joiden aikana voit tarkistaa ystävältäsi, käänsikö tulkki väärin vai olitko sinä ymmärtänyt jotain väärin. Sitten kuulemispöytäkirjaa tarkistettaessa voitte korjata virheet. Korosta, että totuus riittää. Siihen ei missään nimessä pidä lisätä mitään, mitä kaverit ovat kertoneet. Epätoivoisella ihmisellä on taipumus valehdella varmistaakseen turvapaikan itselleen.

Kuulemisia maahanmuuttovirastossa tulee lisää prosessin eri vaiheissa. Kirjoita itsellesi valtakirja, jonka hakija allekirjoittaa. Nykyisen lain mukaan asianajaja saa palkkion siitä, että on mukana kuulemisessa. Hänellä ei kuitenkaan ole välttämättä aikaa olla mukana. Teitä saa olla myös kaksi avustajaa, voit siis olla asianajajan rinnalla. Jos olet hyvin perehtynyt hakijan kertomukseen, sinulla saattaa olla paremmat edellytykset olla avuksi tässä tilanteessa kuin lakiammattilaisella.

Uskonnollisen vakaumuksen aitous käsitellään suullisessa käsittelyssä hallinto-oikeudessa. Avustaja on tällöin valittanut mahanmuuttoviraston kielteisestä päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hakija voidaan kutsua hallinto-oikeuteen myös eri alueella, missä hän on ollut puhuttelussa. Esimerkiksi Raision migrissä puhuteltu, voidaan kutsua Itä-Suomen hallinto-oikeuteen suullisen käsittelyyn. Hallinto-oikeuden kutsu suulliseen käsittelyyn voi tulla muutamassa kuukaudessa tai siihen voi mennä yli kaksi vuotta.

Suullisessa käsittelyssä on hakijan mukana avustaja (lakimies tai asianajaja). Suulliseen käsittelyyn hakija saa kutsua todistajat. Todistajan on hyvä tuntea hakija pitkältä ajalta. Todistajan ja hakijan asemasta ks. kohta 7.  Hallinto-oikeuden päätös tulee toisinaan kahdessa viikossa; joskus päätöksen saaminen voi kestää puoli vuotta.

(Luku- ja kirjoitustaidottomat ja Tulkkauksen tarkkailu kohtaan 7)

On hyvä olla tarkkana avustajan ja tukihenkilön nimikkeistä. Maahanmuuttovirasto mielellään kysyy, oletko tukihenkilö. Jos vastaat myöntävästi, sinulla ei ole oikeutta käyttää puheenvuoroja, etkä välttämättä pääse sisälle puhutteluihin. Sinun tulee siis ilmoittaa olevasi avustaja. Tätä varten tarvitset valtakirjan, jonka hakija on allekirjoittanut ja näin valtuuttaa sinut toimimaan hänen avustajanaan. Avustajia voi olla useampia. Ilmoita maahanmuuttovirastoon ennen puhuttelua, että olet tulossa mukaan puhutteluun. Avustajana sinulla on myös oikeus kysellä maahanmuuttovirastosta hakijan asioista.

Avustajana voit puhuttelussa tarkkailla esimerkiksi miten kristityksi kääntyneeseen kohdistuvat uhkaavat lauseet käännetään. Jos esimerkiksi sana kafer/qaffir käännetään ”väärin uskovaksi”, on käännös laimentanut alkuperäistä ilmaisua. Tai jos sana murtad käännetään ”ilman uskontoa olevaksi”, ei suomeksi kuulosta kovin vaaralliselta. Tosiasiassa nämä ovat molemmat islamin lainopillisia termejä jotka edellyttävät kuolemantuomiota. Siksi nämä termit on parempi säilyttää alkuperäisinä kuulemispöytäkirjassa ja painottaa, että kyse on kuolemantuomion vaatimisesta. Myös kristillisen sanaston osalta on hyvä olla tarkkana. Tulkki ei välttämättä tiedä mikä ero on sanoilla Incil = Uusi testamentti ja Qitaab Muqaddes = Raamattu tai Isa = Jeesus ja Jahja = Johannes Kastaja.

Avustajan tulee myös painottaa hakijalle, että hänen tulee kuulemisessa kertoa omasta hengellisestä elämästään, eikä pitäytyä kuvaamaan vain yhdessä tapahtuvaa ohjattua kristillisen uskon harjoittamista.

Lainvoimaisen kielteisen päätöksen saaneet henkilöt, joilla on vainon vaara kotimaassaan, pyrkivät tekemään uusintahakemuksen. Uusintahakemus tehdään poliisilaitoksella useimmiten aikaa varaamatta. Jotta uusintahakemus otetaan käsittelyyn maahanmuuttovirastossa, siinä tulee olla uusia perusteita. Näitä voivat olla esimerkiksi uudet uhkaukset, jotka ovat saapuneet whatsappiin tai messengeriin. Tällaiset uhkaukset pitää tarkisti tallentaa ja mieluiten mieluiten ottaa kuvakaappaukset ja toimittaa maahanmuuttovirastoon. Uusi peruste voi myös olla lähiomaisen tappaminen lähtömaassa. Uusintahakemuksen tekemiseen tulee valmistautua hyvin eikä ilman uusia perusteita ole suotavaa mennä tekemään uusintahakemusta. Hyvä on myös tehdä mukaan lausuma eli kirjoittaa etukäteen paperille uudet perusteet. Uusintahakemuksen tekemisessä saa olla mukana tukihenkilö. Hänellä tulee olla valtakirja. Poliisi ei aina anna tukihenkilölle lupaa saada puhua uusintahakemusta tehdessä.

Pyri etukäteen rauhoittamaan hakijaa.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi hakea valituslupaa tai täytäntöönpanokieltoa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Valitusluvan saaminen ei ole yleistä. Korkeimman hallinto-oikeuden käsittely kestää muutamasta kuukaudesta yli vuoteen. Päätös on täytäntöönpanokelpoinen jo hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen.

Korkein hallinto-oikeus on viimeinen kotimainen valitusaste. Tämän jälkeen voidaan valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT) tai Euroopan Unionin kidutuksen vastaiseen komiteaan (CPT). Kaikki avustajat eivät mielellään tee näitä paljon työtä teettäviä valituksia.

Migrin puhuttelussa olleen turvapaikanhakijan kutsu poliisille tarkoittaa useimmiten kielteisen turvapaikkapäätöksen tiedoksiantoa. Poliisille on hyvä mennä mukaan tukihenkilöksi. Monilla poliisilaitoksilla ulkomaalaispoliisi edellyttää henkilön kirjoittamaa valtakirjaa, jotta tukihenkilö pääsee sisälle. Joillakin poliisilaitoksilla valtakirjan tulee olla kirjoitettuna henkilön omalla äidinkielellä. Pidä siis itselläsi erikielisiä valtakirjapohjia.

Henkilön on oikeus ottaa mukaansa päätöksen ilmoittamiseen tukihenkilö. Tukihenkilön on hyvä kuunnella rauhassa asian eteneminen. Tilaisuuden lopussa, jossa poliisi kysyy henkilöltä, onko hänellä kysyttävää, tukihenkilö voi myös kysyä. Tällöinkin on hyvä pyytää erikseen lupa saada puhua.

Poliisilla on käytössä tulkki, useimmiten puhelimitse, toisinaan paikan päällä.

Muista, että henkilö ottaa saamansa päätöksen mukaansa, jotta päätöksestä voidaan heti tiedottaa lakimiehelle. Jos henkilöllä ei ole avustajaa (lakimies/asianajaja), sellainen on hankittava välittömästi. Tarkista päätöksen tiedoksiannosta valitusaika.

Muista myös ulos päästyä rauhoittaa henkilöä ja kertoa auttavasi häntä. Mikäli teillä ei ole riittävää yhteistä kieltä, pyri soittamaan jollekin yhteiselle tutulle, joka voi auttaa.

Poliisi voi myös kutsua maastapoistopuhutteluun. Tällöin henkilön kielteinen päätös on saanut lainvoiman. Tämä voi tapahtua hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen tai jo maahanmuuttoviraston kielteisen päätöksen jälkeen, mikäli kyseessä on (toinen) uusintahakemus. Useimmiten tällöin on mahdollisuus saada viiden arkipäivän aikana täytäntöönpanokielto. Tässä puhuttelussa poliisi saattaa jo mainita, minä päivänä hän kutsuu uudelleen laitokselle kuulemaan maastapoistolennon aikataulun. Tällöin on otettava heti yhteyttä avustajaan.

On hyvä myös kertoa etukäteen, että suomalainen poliisi ei käytä fyysistä väkivaltaa.

Vastaanottopalvelut päättyvät useimmiten silloin, kun henkilö on saanut lainvoimaisen kielteisen päätöksen ja päätös on täytäntöönpanokelpoinen. Poliisi ilmoittaa useimmiten maastapoistopuhuttelussa asiasta. Vastaanottokeskusten käytännöt vaihtelevat, sillä joissakin vastaanottokeskuksissa esimerkiksi lapsiperheet saavat asua jonkin aikaa tämän puhuttelun jälkeen. Nopeimmillaan vastaanottopalvelut päättyvät muutamia tunteja maastapoistopuhuttelun jälkeen. Vastaanottokeskuksen johtaja tai muu henkilökuntaan kuuluva kutsuu henkilön tapaamiseen ja kertoo vastaanottopalveluiden päättymisestä sekä ohjaa mahdollisten palveluiden piiriin. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi yömaja tai ruoka-apu. Niistä maista tulleet, joihin ei voida pakkopalauttaa, jäävät usein paperittomina maahan.

Pidä yhteyttä paperittomaksi jääneeseen!

Ongelma turvapaikanhaussa?

Auta meitä keräämään tietoa oikeudellisista ongelmista, joita kristityksi kääntyneet turvapaikanhakijat ovat kohdanneet Suomessa. Jokainen raportoitu tapaus auttaa meitä edistämään ihmisoikeuksia vuorovaikutuksessa viranomaisten kanssa.

    Osallistu keskusteluun ja rukoile kanssamme